FAQ

 • Er kokosnøttpalmene med på å true regnskogen?

  Det finnes en rekke ulike palmearter. Oljepalmer som palmeolje utvinnes fra er en av dem. Kokospalmer er en annen art.

  Begge vokser kun i tropiske land, men det er bare oljepalmene som utgjør en vesentlig trussel mot regnskogen.

  Oljepalmene dyrkes som regel på store monokulturplantasjer, der regnskogen ryddes for å gjøre plass til dem. Det er mindre vanlig for kokospalmer. Kokosnøttpalmene truer derfor ikke regnskogen.

  Du kan lese mer om dette hos Regnskogfondet.

 • Hvor lenge holder mosen seg myk?

  Fabrikant garanterer 10 år. Mosen forblir myk så lenge relativ fuktighet er over 40% i rommet. Dersom fuktigheten blir lavere vil mosen bli tørr. Så snart fuktigheten igjen overskrider 40% blir den myk igjen.

 • Er mosen levende og trenger vedlikehold?

  Mosen er ikke levende. Gjennom en konserveringsprosess hvor den er blitt mykbehandlet og tilsatt farge gjør sat den ikke levende og derfor krever normalt ingen vedlikehold.

 • Kan mosen brukes utendørs?

  Det anbefales ikke å bruke mosen utendørs da direkte sollys vil gjøre den tørr og vær og vind vil tære på mosen.

 • Vil mosen tiltrekke seg dyr (hund, katt, insekter etc.)?

  Nei. Siden mosen har blitt konservert vil ikke innsekter eller andre dyr tiltrekke seg moseveggen.

 • Hvordan rengjøres mosen?

  På grunn av mosen sine hygroskopiske egenskaper (trekker til seg fuktighet/vanndamp fra omgivelsene), er mosen selvrensende. Den trengs derfor sjelden rengjøring vet et normalt innemiljø. Skulle det likevel være behov for rengjøring anbefales det å bruke en støvsuger lav intensitet.

 • Lukter mosen noe?

  Mosen har en naturlig lukt som den har i skogen som gradvis vil avta jo lenger den er i et normalt innemiljø.

 • Trenger mosen naturlig lys?

  Nei. Da den ikke er levende trenger den ikke naturlig lys. Om den blir utsatt for direkte sollys (f.eks gjennom et åpent vindu/dør) vil den kunne bli tørr. Den vil derimot bli gradvis myk igjen så snart den ikke lenger blir utsatt for direkte sollys.

 • Plukkes mosen bærekraftig?

  Ja. Mosen plukkes i Hedemark (Trysil, Tynset og Rena- traktene) i høyde fra 250 – 750 meter over havet. Den håndplukkes slik at en tynner ut slik at ny mose vokser ut. Ved ikke å plukke for mye vil andre boitopiske arter overta (lyng, røssling etc.).

  Mosen tar  ca 7 år for å vokse opp igjen. Det er etablert et kart som sikrer at en ikke plukker på samme sted før neste mosen har vokst ut igjen. I tillegg koordinerer man med skogeierne slik at en plukker mose før tømmerhogst, da en del mose blir ødelagt som følge av fellingen.

 • Hva er dimensjonene på kokosen?

  Lengde: 42 cm Bredde: 42 cm Tykkelse: 0,5 cm  

 • Er mosen brannfarlig?

  Nei. Den er brannklassifisert materiale og vil ikke brenne om du forsøker å tenne på med en lighter. Er testet hos SINTEF i 2010 og klassifisert til A1 (beste oppnåelse) ut fra ISO-11925-2.

 • Kan mosevegg gi allergiske reaksjoner?

  Nei. Produktet er ISO 14000 sertifisert. Det er dokumentert at det ferdige produktet ikke inneholder noen giftige stoffer eller komponenter. Så lenge dette produktet er blitt tilbydd i markedet (over 20 år), har det aldri vært noen form for klager på at produktet har gitt alergiske problem. Ei heller ikke for de produksjonstilsette som jobber daglig med denne råvaren «tett på seg».