Salgsbetingelser

firmaopplysninger

Firmanavn: WALL-IT AS

Firmaadresse: Skøyensvingen 14 G, 0375 OSLO

Organiasjonsnummer: 915623433

Kundeservice: +47 91 35 10 43 (kl. 8-16 på hverdager).

E-post: ingvar@wall-it.no

 

Generelt

De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer levert av WALL-IT. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra WALL-IT så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Fraktkostnad kommer i tillegg til oppgitt pris med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende og kan avvike. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive- eller trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra WALL-IT, kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Faktura

Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.  Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Klarna kan du delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

Frakt

Ved forsendelse med Bring Klimanøytral Servicepakke må pakken hentes selv på nærmeste postkontor.

Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og eventuelle skader må påføres ved mottak på Postkontoret. Dette er kundens ansvar. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev/Postkontor vil ikke erstattes.

Produktkontroll

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Monteringsveiledning finner du under hvert produkt og denne skal til enhver tid følges. Dersom monteringsveiledningen ikke følges bortfaller garantien på produktet.

Materialkvalitet

Viser til våre nettsider og vareprøver. Vi gjør oppmerksom på at våre produkt er naturprodukt så det vil forekomme naturlige variasjoner på produktene.

Naturlig krymp/svelling vil forekomme i løpet av året på grunn av endringer i relativ fuktighet i innemiljøet.

For å unngå uønsket krymp etter montering er det viktig å akklimatisere produktene i rommet de skal monteres før montering. Les nærmere på det aktuelle produktet.

Reklamasjon

Før feil meldes til WALL-IT bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik WALL-IT har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til WALL-IT slik at WALL-IT kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir WALL-IT melding straks etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

Avhjelp

WALL-IT skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av WALL-IT, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med WALL-IT, dekker ikke WALL-IT disse utgiftene.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det er kun lagervarer kan sendes i retur. Bestillingsvarer, kundetilpassede varer, tilbudsvarer og partivarer kan ikke returneres.

Varer som sendes oss uten originalemballasje vil ikke refunderes.  Kunde må gi oss beskjed på e-post i forkant om du ønsker å benytte deg av angreretten. Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket.

Vi anbefaler at du sender returen som Norgespakke/Servicepakke, da de er søkbare og forsikret i postgangen. Søkbarhet og forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post – og postgangen vil ta lengre tid. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav. Pakken må sendes til vår alltids gjeldende leveringsadresse.

Dersom du benytter deg av angreretten og har valgt Klarna som betaling, er det viktig at du er rask med å sende oss pakken i retur da innen fristen for å unngå gebyr hos Klarna er etter 14 dager. Ser du at du ikke rekker forfallsdatoen, betaler du faktuaren for å unngå gebyrer, vi refunder beløpet til deg når vi har behandlet pakken som retur hos oss.

Her finner du skjema som du printer ut:  Angrerettskjema

Ekstraordinære forhold

WALL-IT er kun pliktig til å hjelpe dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder ikke hvis mangelen skyldes forhold utenfor WALL-IT sin kontroll.

WALL-IT er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra WALL-IT side.

Salgspant og betalingsvilkår

WALL-IT har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

WALL-IT forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er WALL-IT forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter. Som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er WALL-IT fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.