Personvernerklæring for Wall-It AS og www.wall-it.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Wall-It AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Wall-It AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Wall-It AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Wall-It AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Wall-It AS

Wall-It ASs egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Wall-It AS.

Personopplysninger Wall-It AS mottar

Wall-It AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Wall-It AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Wall-It AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Wall-It AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Wall-It AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Wall-It AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Wall-It AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Wall-It AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Wall-It AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Wall-It AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Wall-It AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Wall-It AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Wall-It AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Wall-It AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Wall-It AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Wall-It AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Wall-It AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Wall-It AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Wall-It AS sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Wall-It AS har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Wall-It AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Wall-It AS når Wall-It AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Wall-It AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Wall-It AS vil slettes så raskt det kommer Wall-It AS til kunnskap.

Personvernombud

Wall-It AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Wall-It AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Wall-It ASs personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 473 48 926

Mail: [email protected]

Firmanavn: WALL-IT AS
Firmaadresse: Hovfaret 4B, 0275 OSLO
Organisasjonsnummer: 915623433

Kundeservice: +47 91 35 10 43 (kl. 8-16 på hverdager).

E-post: [email protected]

Generelt

De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer levert av WALL-IT. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra WALL-IT så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Betaling

I WALL-IT er vi opptatt av at det skal være enkelt og trygt å betale på nett. Vi samarbeider derfor med Klarna og tilbyr følgende betalingsmetoder:

Betaling med kort

Hos oss kan du betale med VISA og Mastercard. Korttransaksjoner sendes kryptert gjennom Klarna. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie. Kortnummer lagres ikke av WALL-IT etter gjennomført transaksjon. Om vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert av Klarna.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan WALL-IT reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Betaling med faktura

Vi tilbyr faktura i samarbeid med Klarna. Betalingsfristen er satt til 14 dager. Dersom du betaler med faktura påløper det ingen ekstra kostnader med mindre du ønsker å forlenge betalingsfristen ut over 14 dager. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge, har fylt 18 år, samt at du blir godkjent i kredittvurderingen som blir gjennomført ved kjøpet.

Når du velger faktura fra Klarna må du oppgi personnummeret ditt (dette lagres ikke av WALL-IT). Personnummeret blir brukt for å hente din folkeregistrerte adresse og varene kan dessverre ikke sendes til en annen adresse – dette for å forhindre svindel. Hvis du ikke aksepterer adressen som hentes fra folkeregisteret må du velge å betale med kort.

Faktura sendes deg på e-post når vi sender ut varene. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalings-påminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Delbetaling med faktura

Gjennom vårt samarbeid med Klarna kan du del-betale ditt kjøp. Kredittiden velger du med å krysse av i det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

Klikk her for å lese mer om personvern og vilkår i Klarna.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91.

Ved å velge Klarna faktura får du

  • Trygghet til å handle uten å oppgi din kredittkortinformasjon
  • Mulighet til å handle gjennom å bare oppgi ditt personnummer
  • Mulighet til å se varen før du betaler
  • Handle enkelt, trygt og raskt på nettet

Levering

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende og kan avvike. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive- eller trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra WALL-IT, kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Levering med Bring

Vi bruker Bring Bring Klimanøytral Servicepakke ved forsendelse. Varene blir sendt samme dag som WALL-IT tar betalt for varen. Leveringstid er utifra Bring/Postens leveringsbetingelser. Du får beskjed når varene dine er klare til henting på ditt postkontor/ post-i-butikk. Du må hente pakken selv på nærmeste postkontor.

Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og eventuelle skader må påføres ved mottak på Postkontoret. Dette er kundens ansvar. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev/Postkontor vil ikke erstattes.

Uavhentet leveranse

Uavhentede leveranser vil bli fakturert kjøper for minimum kr 300,- for å dekke inn kostnader i form av merarbeid.

Priser

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Fraktkostnad kommer i tillegg til oppgitt pris med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Angrerett

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det er kun lagervarer som kan sendes i retur. Angreretten gjelder ikke dersom varene er tatt i bruk. Bestillingsvarer, kundetilpassede varer, tilbudsvarer og partivarer kan ikke returneres.

Varer som sendes oss uten originalemballasje vil ikke refunderes.  Kunde må gi oss beskjed på e-post i forkant om du ønsker å benytte deg av angreretten. Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket.

Vi anbefaler at du sender returen som bedriftspakke til Hovfaret 6 0275 Oslo. Da er pakken forsikret i postgangen. Forsikring frafaller om du sender pakker som vanlig post – og postgangen vil ta lengre tid. Merk deg at returporto betales av deg som kunde. Vi henter ikke ut pakker som sendes til oss som oppkrav. Pakken må sendes til vår alltids gjeldende leveringsadresse.

Dersom du benytter deg av angreretten og har valgt Klarna som betaling, er det viktig at du er rask med å sende oss pakken i retur da innen fristen for å unngå gebyr hos Klarna er etter 14 dager. Ser du at du ikke rekker forfallsdatoen, betaler du fakturaen for å unngå gebyrer, vi refunder beløpet til deg når vi har behandlet pakken som retur hos oss.

MERK: Uavhentet vare anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at kjøper gjør bruk av angrerett.  I tillegg vil kjøper bli belastet nok 300.- ref. punkt ”uavhentet leveranse”.

Produktkontroll

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Monteringsveiledning finner du under hvert produkt og denne skal til enhver tid følges. Dersom monteringsveiledningen ikke følges bortfaller garantien på produktet. Dersom annen monteringslim er brukt enn den vi selger under «anbefalt tilbehør», bortfaller reklamasjonsretten. Monteringslimen som er anbefalt på hvert enkelt produkt er testet sammen med teknisk personell i Soudal.

Materialkvalitet

Viser til våre nettsider og vareprøver. Vi gjør oppmerksom på at våre produkt er naturprodukt så det vil forekomme naturlige variasjoner på produktene. Naturlig krymp/svelling vil forekomme i løpet av året på grunn av endringer i relativ fuktighet i innemiljøet. For å unngå uønsket krymp etter montering, er det viktig å akklimatisere produktene i 3-5 dager i rommet de skal monteres før montering. Les nærmere på det aktuelle produktet.

Reklamasjon

Før feil meldes til WALL-IT bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik WALL-IT har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til WALL-IT slik at WALL-IT kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir WALL-IT melding straks etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Kunden mister også sin rett til reklamasjon dersom det blir brukt annen lim i monteringen enn den som er anbefalt av WALL-IT.

Avhjelp

WALL-IT skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av WALL-IT, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med WALL-IT, dekker ikke WALL-IT disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold

WALL-IT er kun pliktig til å hjelpe dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder ikke hvis mangelen skyldes forhold utenfor WALL-IT sin kontroll.

WALL-IT er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra WALL-IT side.

Salgspant og betalingsvilkår

WALL-IT har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt om reklamasjon. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer og tjenester på siden.Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, [email protected]. Vi ønsker å gi deg en god kjøpsopplevelse og en sikker og trygg handel.

Handlekurv (0)

Handlekurv